Refakat Politikamız ve Refakatçi Kuralları
04 Temmuz 2022

DEMİRCİ DEVLET HASTANESİ

REFAKATÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

1.     Sadece doktorun izni ve onayı doğrultusunda refakatçi bulundurulur.

2.     Refakatçi bir kişi olmalıdır ve refakatçi kartını takmalıdır.

3.     Refakatçi kartı ve odanın televizyon kumandası kat sekreterinden temin edilir.

4.     Ücretli hastaların yakınları bakanlıkça belirlenen refakat ücretini ödemek zorundadır.

5.     Refakatçiler hastane yönetimi tarafından belirlenen kurallara uymakla zorunludurlar.

6.     Refakatçiler 15 yaşın üstünde, herhangi rahatsızlığı bulunmayan, mümkünse hastanın
        birinci derece yakını kişiler olmalıdır.(zorunlu hallerde Dr. ve velisinin onayı ile 13-14 yaş kalabilir)

7.      Kadın  Hastalıkları ve Doğum Servisinde erkek refakatçi kalamaz.

8.     Tek kişilik odalar dışında bayan hastanın yanında erkek refakatçinin kalmasına izin verilmez.

9.      Refakatçi tıbbi bakım ve vizit esnasında hastanın izni ile yanında bulunabilir.

10.   Kesinlikle hastaneye yemek sokmayınız, hasta etajerlerinde gıda maddesi bulundurmayınız.

11.   Pencerelerden dışarı herhangi bir şey atmayınız ve asmayınız.

12.   Tuvalet ve banyoları temiz kullanınız. Tuvalet kâğıdı vb atıklarınızı tuvalet içerisindeki çöp kovasına atınız.

13.   Bulunduğunuz odayı, sorumlu olduğunuz yatak ve etajerleri düzenli ve temiz tutunuz.

14.   Ambalaj atıklarınızı mavi poşetli çöp kovalarına atınız

15.   Zorunlu haller dışında hastaların yanından ayrılmayınız. Ayrılmanız gerektiğinde bir sağlık çalışanına bilgi veriniz.

16.   Hasta odalarındaki demirbaş eşyalara zarar vermeyiniz.

17.   Odalar ve koridorlarda huzuru bozacak şekilde gürültü yapmayınız.

18.   Hastane dâhilinde kesinlikle sigara içmeyiniz.

19.   Hastanemiz ziyaret saatleri her gün saat 09:00-12:00 - 13.30-16:00 ve 18.00-23:30
         saatleri arasındadır.  Ziyaretçilerinizin bu saatlerde gelmesini sağlayınız.

20.   Refakatçiler yemek dağıtımı sırasında refakatçi kartını göstermelidir. (Refakatçi kartı olmayana yemek verilmez).

21.   Servis sorumlu hemşiresi ve güvenliğin kontrolü sırasında refakatçi, refakat kartını göstermek zorundadır.

22.   Yoğun Bakım Ünitesinde refakatçi bulunması yasaktır.

23.   Hasta taburcu olduğunda, refakatçi kartı ve odanızın televizyon kumandası kat sekreterine teslim edilir.